Vieras kieli osoittaa miten tuttu asia tehdään toisin

… Suomalaiselle liikemiehelle on jäänyt mieleen neuvottelut, joihin suomalainen osapuoli oli lähettänyt asiantuntijoidensa laatimia kansioita venäläisten tutkittaviksi ja sitten tullut itse niiden perässä vastamaan kysymyksiin.

Neuvottelut menivät jäynämäiseksi, koska venäläinen osapuoli ei välittänyt edes tutustua suomalaisten etukäteen lähettämiin neuvoihin.

Venäjän kielessä sana ”neuvottelu” (переговоры) ei perustu neuvojen käsittelyyn, vaan keskinäiseen puhumiseen (говорить) ja toisen osapuolen ylipuhumiseen (переговорить= yli). Jos kaikki puhuvat samaan suuntaan, pääsemme sopimukseen (ven. договор). Muuten seuraa vain päättämätön keskustelu (ven. pазговор) tai verukkeiden virta (ven. отговорка). Kieli on mieli ja jokaista tointa ennakoi sen mielikuva. Ilmeisesti osapuolet puhuvat eri kieltä, vaikka kavereita (ven. puhu on говори = govori, kaveri) ovat .

Nyt sait nähdä, että eri kielten samaan asiaan viittaavat sanat ovat käytännössä merkityksiltään vain osittain päällekkäisiä.

Tällä tavalla kieltä oppiessa saamme paljon aha-elämyksiä venäläisten mielestä ja kulttuurista.

Venäjän kieli ja mieli

Что на уме, то на языке

Perinteisellä kielikurssilla saamme venäjän sanat ja ilmaisut aivan kuin valmiina ja opiskelijan tehtäväksi jää vain päntätä niitä eri keinoin.

Minun kurssillani suomalainen ja venäläinen kulttuuri ja kieli asetetaan rinnakkain, jotta niitä yhdistävät ja erottavat asiat saadaan paremmin esiin. Vertailun avulla pääsemme entistä paremmin sisälle siihen, kuinka eri kielet ja mielet ilmaisevat saman asian. Tarvittava merkitys ”riisutaan” lähdekielisestä muodostaan ja ”puetaan” uudestaan kohdekielen muotoon.

Opimme toimimaan kuin venäläiset itse: tutuista sanoista rakennetaan aina uusia ja puuttuvat lainataan muista kielistä.

Sanasto elää ja muuttuu, kuten Venäjä itsekin

Ranskasta Venäjälle tullut valistusaate edisti taiteen ja kirjallisuuden kehitystä ja aiheutti palatsikapinoita. Saksasta tullut marxilaisuus toi tekniikan ja proletariaatin diktatuurin kun taas USA:sta otettiin malli kapitalismin kehittämiseen. Eri aatteet sekoittuivat vahvaksi mielipide-kokteiliksi, jonka jokainen annos salpaa hengen. Pelin nimi on muutos ja venäläiset ovat mestareita aloittamaan sen nollasta – kuten aina.

Eri aatesuunnista kieleen ja mieleen tulleet tavat ja ilmaisut saavat uusia merkityksiä tai jäävät unholaan. Saman pöydän ääressä kohtaavat hyvin vastakkaiset näkemykset siitä mikä on

Venäjän kehityksen kultainen keskitie

Ennen Lokakuun vallankumousta tsaarin Venäjä oli Euroopan laajin ja kehittymättömin valtio, jonka osallistumista ensimmäiseen maailmansotaan rahoittivat belgialaiset ja ranskalaiset pankit.

Neuvostoliiton aikana Venäjä keskittyi tieteellis-teknologisen kehitykseen ja sosialistisen suunnitelmatalouden viemiseen lähimaihin. Tuloksena olivat valtavat tehdas- ja voimalaitoshankkeet sekä joukko sosialistisia satelliittivaltioita.

Tuloksena venäläiset yllättivät amerikkalaiset vuonna 1957 lähettämällä avaruuteen Sputnik – satelliitin.  Länsi alkoi heti painostaa luonnontieteelliseen ja matemaattiseen tutkimukseen. Tuloksena ihminen pääsi Kuuhun mutta asevarustelun uuvuttama Neuvostoliitto ajautui konkurssiin.

Perestroikan jälkeen talous meni arvojärjestyksessä tieteen ohi. Seurauksena fiksut ja kunniahimoiset ihmiset hakeutuvat liike- ja finanssimaailmaan politiikan sijaan. Tuonnista riippuvuus on kasvanut ja presidentti Medvedev julisti Venäjän modernisaatio-ohjelmansa.

….Eräs runo, jonka luin, kertoi siitä, että mitä kauemmaksi kotimaastaan matkustaa sitä lähemmäksi kotimaa tuleekin. Tämä pitää varsin hyvin paikkaansa. Monet Venäjällä matkustaessa ajattelevat enemmän Suomea koska ei kieltä taitamattomille Venäjä avaudu helposti. Siksi venäjän kieli- ja kulttuurikurssille mielenkiintoa varmasti riittää.

Juhannus Pietarissa

Juhannuksena Pietarissa juhlittiin Viktor Tsoin syntymäpäivä.

Mikä on Viktor Tsoin musiikin merkitys venäläisille?Что значит музыка Цоя для россиян?

Позади Гостиного Двора открыт бар Фолкс. Ведущий раздаёт листки с текстом. Tavaratalo Gostinyi dvorin taakse avatussa Folksissa järjestäjä jakoi lappuja.

С глазами прикованными к бумаге двадцатилетняя моложежь распевает песню, ставшую символом перестройки. Silmät tiiviisti paperin sanoissa parikymppiset nuoret lauloivat perestroikan kuvastimeksi tulkittua biisiä:

”Sydämet vaativat muutosta Перемен! – требуют наши сердца

Kkatse vaatii muutosta . Перемен! – требуют наши глаза

Naurussa / kyynelissä / suonten sykkeessä / muutos!” В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен:”Перемен!»

В музыке Кино нет открытой политической заявки, нет попытки растанцевать аудиторию. Ei avointa poliittista julistusta, ei yritystä tanssittaa yleisöä.

Есть только голос Цоя в хрипе плохой записи. Голос, который рубит мир на куски. Vain Tsoin ääni, joka rahisee huonojen äänitteiden takia ja viiltelee maailmaa palasiksi.

Samaan aikaan … А в это время…

По словам президента России Дмитрия Медведева на экономическом форуме в Санкт-Петербурге: ”Jos kaikki alkaa toimia ja liikkua vasta kun Kremlistä on tullut signaali, «Если все начинает работать или движется по сигналу из Кремля, tiedän tämän omasta kokemuksesta  значит, система нежизнеспособна, järjestelmä on elinkelvoton ja её нужно подстраивать под конкретного человека » ja sen pitää [aina] sopeutua johonkin yhteen ihmiseen».

Tuli mieleen lapsuudesta tuttu Vladimir Majakovskin runo: Kuten tunnettua, maailma alkaa Kremlista. ”Начинается земля, как известно, от Кремля”.

Venäjän heiluri

Venäjän historia voi kuvata aaltomaisella liikkeellä vallan keskittymisestä yhteen paikkaan ja vallan hajottamisesta eri alueiden kesken. Vallan keskittäminen Venäjällä Moskovaan loi mahtivaltion, kun taas vallan hajottaminen toi kaaoksen ja epävarmuuden. Heilurin ääripisteiden välillä elämä tuntui monesta pysähtyneeltä. Juuri silloin alkoi tapahtua taas.

Vallan keskittyminen alkoi varjagien (Sverige vrt. варяги)  ryöstöretkistä. Venäjän vesiteitä pitkin he pääsivät etelään myymään Venäjän alueelta otettu ryöstösaalista ja orjia Konstantinopoliin.

Venäjän etelän puolella ensimmäiseksi Venäjän keskukseksi tuli Dneprin rannalla kasvanut Kiova. Nyky-Ukrainan pääkaupunki oli Venäjän etelärajalla (край vrt. suom. raja; у края = rajalla). Vesireitin pohjoispuolella valta oli Novgorodin ja Pihkovan ruhtinailla. Kaupunkivaltiot kilpailivat verisesti vallasta keskenään.

Niiden yhdistäminen yhdeksi valtioksi alkoi toden teolla ruhtinattaren Olgan aikana. Hänen johdolla ensimmäinen Venäjä syntyi 800-luvulla Novgorodin ja Kiovan ympärille, tärkeimpien vesireittien läheisyyteen. Olga jakoi maan veropiireihin, joille määrättiin säännöllinen veromäärä. Viisas nainen kääntyi myös kristinuskoon ja edisti slaavien käännyttämistä, koska se auttoi häntä maan yhdistämisessä.

Vallan keskittäminen ja maan eri alueiden yhdistäminen

Olga jakoi maan kolmen poikansa kesken siten, että vanhin poika sai Kiovan ja nuorin poika Vladimir sai Novgorodin. Venäjän keskittyminen jatkoi Vladimirin kuoltua, kun hänen poikansa Jaroslav löi veljensä valtakamppailuissa ja otti hallintaansa Kiovan. Jaroslav yhtenäisti lainsäädännön ja teki Venäjästä suurvallan.

Vallan hajottaminen ja valtion hajoaminen

Hänen kuolemansa jälkeen Venäjä hajosi. Silloinen perimysjärjestys johti taisteluihin eri sukuhaarojen kesken.

Kun ristiretkeläiset ryöstivät Konstantinopolin 1200-luvulla, kauppa taantui, ja sitä seurannut taloudellinen lama teki heikentyneestä Venäjästä helpon saalin mongoleille. V. 1240 mongolit valtasivat Venäjän Novgorodia lukuun ottamatta. Sen ruhtinas Aleksanteri Nevskin neuvotteli Tsingis-kaanin kanssa sopimuksen, jolla Novgorod maksoi vuotuista veroa Kultaiselle Ordalle. Myöhemmin veronkanto koko valloitetulta Venäjältä siirtyi Moskovaan. Vastapalveluna tataarit auttavat Moskovan haltijat kukistamaan heidän kanssa vallasta kilpailevat ruhtinaskunnat.

Moskovan ruhtinaskunta vahvisti asemiaan ja kasvatti alueitaan taistelemalla vuoroin tataareja vastaan ja vuoroin heidän rinnallaan. Moskovan hallitsijat alkoivat käyttää itsestään nimitystä ”koko Venäjän hallitsija”. Iivana III aikana syntyi ajatus kaikkien alueiden takaisin valloittamisesta ja yhdistämisestä.

Kun moskovalaiset pääsivät itse keräämään verot Kultaiselle Ordalle, osa varoista jäi heidän taskuihinsa. Lopuksi Iivana III sai riittävästi voiman mongolien lopulliseksi kukistamiseksi. Venäläisille jäikin mongolien ajasta keskitetyn hallinnon perintö ja hallinto on keskittynyt Moskovaan.

Moskovasta tuli Venäjää yhdistävän voiman symboli. Kun Moskovan ote alueista heikentyi, vahvasta Venäjästä tuli heikko saalis ulkopuolisille valloittajille ja maa oli hajoamisen parralla. Näiden ns. sekasorron aikakausina Venäjällä käytiin ankaraa taistelua vallasta.

Sekasorron aika venäjäksi on smutnoje vremja ( vert. suom. muta, mutainen vesi = мутная вода, hämmentää = смутить / смущать). Viime vuosisadalla Venäjä oli hajonnut kahdesti: kansallissodan aikana ja perestroikan aikana.

Eikä ihme että venäläiset kavahtavat näitä epävarmoja aikoja. Vaikka toisaalta vapaus hurmaa! Siksikö slmät tiiviisti paperin sanoissa parikymppiset nuoret lauloivat perestroikan kuvastimeksi tulkittua biisiä: ”Sydämet vaativat muutosta?  Перемен! – требуют наши сердца…

Koulussa oli puhuttu siitä, kuinka jokainen hetki muuttuu historiaksi heti, kun se on ohi. Kun historia on ehtinyt kertyä, kaikki tilanteet eivät enää tule yllätyksinä vastaan. Venäjän historia on kokemuspinta, johon uudet tilanteet kannata peilata. Kun uudet käänteet suhteutetaan entisiin, mittakaava asettuu kohdalleen ja ymmärtää vähän paremmin asioiden samankaltaisuuden.

Miten vapaa-aikaa voi käyttää kielen oppimiseen?

Nauti kielen kuuntelemisesta

Totuttaudu venäjän kielen kuuntelemiseen ja rytmiin pikkuhiljaa. Laulut ovat aito ja mielekäs tapa harjoitella kuullun ymmärtämistä ja kielen rytmiä, vaikka et vielä ymmärtäisikään kovin paljon. Etsi laulunsanojen käännös Internetistä ja tarkista, että olet ymmärtänyt juonen oikein.Venäläinen  verbi голосовать ( äänestää) voi muistaa yhteydestä ”kala-so-what” ja siitä että Venäjällä äänestyksen tulos on helposti ennakoitavissa.

Kirjoita korteille sanoja venäjäksi

Kirjoita sanojen käännökset kortin kääntöpuolelle. Pidä korttipakka mukanasi, ja kun sopiva hetki koittaa, valitse joku korteista. Lue sana. Miten se voisi liittyä ympäristöön, jossa sillä hetkellä olet? Muodosta ympäristöön sopiva lause.

Liimaile kotona sopiviin esineisiin venäjän kielellä kirjoitettuja nimilappuja. Tai laita lappuja paikkaan, jossa törmäät niihin riittävän usein.

Väännä venäjän kielen sanat mieleenpainuvampaan muotoon

Venäjän kielen sanayhdistelmä потому что (siksi, koska) kuulostaa suomalaisen korvaan ”patamusta” – sanalta tai ainakin vähän sinnepäin.

Tee nimistä mieleenpainuvia

Jos sinulle esitellään esimerkiksi herrasmies sukunimeltään Tihomirov, väännä se pilke silmäkulmassa suomalaiselle mieleenpainuvampaan muotoon vaikkapa Tuhomyyräksi.  Näin pääset yhä parempiin muistamistuloksiin..

Karaoke venäjäksi

Laula mukana! Hyvässä laulussa samat sanat toistuvat usein ja kiertosäe jää mieleen. Laita  juhlapuku päälle ja lähde moskovalaiseen karaokeklubiin iltaa viettämään!

Hyödynnä suomeksi tekstitetyt elokuvatallenteet

Valitse elokuva, jonka psykologinen jännitys pitää sinut otteessaan loppuun asti.  Katso elokuvan parhaat palat muutamaan kertaan suomeksi tekstitettyinä. Kirjoita ylös lauseita, jos visuaalinen oppiminen on sinulle ominaista.

Sekoita sanapakka

Valitse lyhyt ja tuttu teksti. Leikkaa teksti paloiksi ja sekoita palat keskenään. Mieti, mihin palaset kuuluvat ja yhdistä ne tekstiksi. Kun painat mieleesi yksittäisiä sanoja, mieti samalla myös niiden vastakohtia ja tilanteita, joissa sanoja voi käyttää.

Kielen opiskelu muistuttaa autolla ajon opettelua

Tavoitteena on sisäistää perusasiat hyvin ja siirtyä kehittämään taitoja käytännössä.  Perinteisessä opetuksessa on tapana siirtyä tasolta toiselle edeten yksinkertaisista asioista monimutkaisiin. Ongelma on siinä, että tasojen määrä vain kasvaa kasvamistaan ja oppimismatka sen kun pitenee.  Kuvitelkaapa autokoulua, jossa ohjelma etenee seuraavasti: Mikä on auto? Miten siihen istutaan? Mistä löytyvät ratti ja kytkin? Miten auto tankataan? Millaisia teitä on olemassa? Millaisia liikennemerkkejä matkalla kohdataan? Ja niin edelleen. Tärkein tavoite: päästä rattiin ja ajaa rauhassa sinne minne vain haluaa, alkaa pian tuntua varsin kaukaiselta.

Me näemme asian toisin. Opettajan tehtävä on antaa opiskelijalle alusta lähtien tunne, että hän oppii ja etenee tavoitteidensa mukaisesti.  Tämä tunne syntyy kokemuksesta, jossa opiskelija soveltaa käytäntöön juuri opittua asiaa, ja onnistuu.  Tiedosta syntyy oma taito.  Kenestäkään ei tule formulakuskia autokoulun jälkeen.  Koulun jälkeen kuitenkin tiedetään missä mennään ja miten (millä eväin) päästään eteenpäin.

Mitä kielen osaamisella tarkoitetaan?

Sen voi jakaa passiiviseen ja aktiiviseen osaamiseen. Passiivinen osaaminen pitää sisällään sanojen ja rakenteiden tunnistamisen tekstistä tai puheesta.  Aktiivinen osaaminen sisältää uusien merkitysten ja viestien luomista jo opittujen asioiden pohjalta.

Missä tilanteessa suullinen kielitaito merkitsee enemmän? 

Arki- ja työelämässä suullista kielitaitoa tarvitaan useimmiten erilaisissa keskustelutilanteissa. Sen sijaan luku- ja kirjoitustaitoa tarvitset näihin h-hetkiin valmistautumisessa ja niiden jälkihoidossa.

Nimenomaan kirjoittamisen on todettu lisäävän kestomuistia. Kirjoittamista kurssilla harjoitellaan esimerkiksi laatimalla sähköpostiviesti tai muistilista. Harjoituksen tuloksena kyrillisille kirjaimille muodostuu oma käsiala ja lukeminen sujuvat.

Toiset asiat opitaan ja toiset omaksutaan

Puhumaan opettelevan lapsen tavoite ei sinänsä ole kieliopin tai sanojen oppiminen, vaan pyrkimys saada haluamansa. Sitä varten hänen on tehtävä itsensä ymmärrettäväksi, vaikka sekään ei välttämättä takaa, että hän saisi haluamansa.

Tätä lapsen tavoitteellista kielen oppimista kutsutaan usein kielen omaksumiseksi. Selkeää rajaa tietoisen ja tiedostamattoman oppimisen välille ei kuitenkaan kannata tehdä.

Tietyt asiat, kuten päätteiden käyttö, on helpompi oppia enemmän tai vähemmän tietoisesti. Sen sijaan intonaation ja painon käyttö omaksutaan harjoitusten kautta. Vähemmän tiedostetusta oppimisesta käytetään usein nimitystä kielen omaksuminen.

Meillä kielenoppija lähestyy venäjää eri tilanteissa eri tavoin. Yhdessä työstämme kieliainesta hänelle helpoimmin käytettävissä olevaan muotoon.