Kuullun ymmärtäminen

Ken osaa lukea, ymmärtää puhettakin, eikö niin?

Miksi sitten monien opiskeluvuosien jälkeenkin kuullun ymmärtäminen koetaan vaikeaksi, vaikka lukeminen jo sujuu?

Puheen käsittelyyn tarvitaan kuulomuistia ja tekstien käsittelyyn näkömuistia.

Kuulomuisti tarkoittaa kykyä työstää hetkellisesti mielessä pidettävää kuultua materiaalia.  Jos tieto ei palaudu mieleen nopeasti, ymmärtäminen häiriintyy.

Oppikirjatekstien lukeminen ei sinänsä kehitä kuulomuistia. Kuullun ymmärtämiseen lukutaito ei riitä, koska sanojen äänne- ka kirjoitusasut eroavat toisistaan.

Esimerkiksi, liudentunut т-konsonantti verbin infinitiivimuodon lopussa

Kuka tulee tekemään pizzaa? – Я буду готовить пиццу!

lausutaan eri tavalla refleksiivisen -ся -päätteen edessä:

Missä pizza valmistetaan? – Она будет готовить-ся в печке.

Venäjässä sanapaino liikkuu usein saman sanan sisällä tavusta toiseen luoden uusia merkityksiä. Painolliset vokaalit äännetään sellaisina kuin ne kirjoitetaan, kun painottamat taas muuttuvat äänneasuaan:

Valmistuuko se mikrossa nopeammin? – Да, в микро всё готовит-ся быстре́е.

Nopeasti ei aina tarkoita hyvää! – Да, бы́стро – не всегда значит хорошо́!

Jos sanoja opitaan tekstiä lukemalla, liudennukset ja sanapaino helposti menevät vääriin

Tästä syystä ääntämiseen tulee virheitä, jotka turhauttavat kuulijoita ja puhetta ei ymmärretä ennen kuin se on nähty tekstinä.

Sanaston kertaaminen eri painotuksin tukee uuden sanaston muistamista

Tehdään kaikki hyvin! – Давайте делать всё хорошо́!

Onko tämä hyvä idea? – Это хоро́шая идея!

Toistaminen tuntuu turvalliselta, kun teksti luetaan ääneen ryhmässä

a4

Intonaatiota ja nopeutta vaihdetaan, jottei toistaminen kävisi tylsäksi.

Harjoittelun tuloksena sanojen mieleen palauttaminen sujuvoituu ja passiivisesta sananvarastosta saat nopeasti kasvavan ja hyvin aktiivinen.

Kun kuuntelet tallennetta  ja / tai opettaja ja toistat tekstin  muutamia kertoja ääneen, sinusta alkaa tuntua, että olet valmis käyttämään tekstin sanoja omassa puheessa tekstiin katsomatta.

asekstet

Kuuntele dialogi:

Kun ajat kesällä merenrannalle päin, saat kyytiläisiä niin paljon kuin autoosi mahtuu. Siksi venäläiset arvostavat isoja maastureita.