Etuliitteiden käyttö

2013-10-24_01

Moni venäjän kielen sana alkaa etuliitteellä, kuten вход – выход – переход – проход, jotka voivat olla sinulle tuttuja. Eri etuliitteiden avulla samasta ход –kantasanasta saa monia uusia merkityksiä:

Aurinko nousee ja laskee – солнце всходит и заходит.

Kun puhekielessä juna ”отходит”, aseman kuulutuksesta kuulet, että juna ”отправляется”. Отход ja отправление поезда tarkoittavat samaa junan lähtöä.

Venäjän kielen sanat ovat usein pidempiä kuin niiden vastineet suomen kielessä, koska ne alkavat etuliitteellä. Siksi keskitymme alussa etuliitteiden merkityksiin.

Suurin osa venäjän verbeistä on muodostettu kantaverbeistä erilaisilla johtimilla. Etuliitteitä vaihtamalla yhdestä kantaverbistä saa lisää verbejä:

nukkua спать > nukahtella  за+сыпа́ть

sirotella сы́пать > pussittaa рас+сыпать рис по мешкам

Kuoppa pitää täyttää! – Да, яму надо за+сы́пать яму, но…

Mikset täytä kuoppaa? – Я не засыпа́ю яму, потому что…

Koska nukahtelet jopa seisoessasi  – Да, я засыпа́ю на ходу!

Etkö saa nukuttua riittävästi? – Я не вы+сыпаюсь!

spatj 1

Lisää esimerkkejä:

kiivetä лезть > mahtua в+леза́ть

надо влезть в окно, но я не влеза́ю.

ottaa брать > kerätä со+бирать

En haluaa ottaa koiraa mukaan. – Почему не хочешь брать собаку?

Koska lähdemme marjoja kerämään. – Потому что идём собира́ть ягоды.

Visualisointi avuksi 

IMG_8255

Pienryhmäharjoittelussa etuliitteet liitetään visuaalisiin mielikuviin mm. käsiliikkeiden avulla. Jokainen etuliite saa oman liikeradan, joka auttaa arvaamaan verbin merkityksen.

Etsi uusista sanoista sinulle tuttuja osia

IMG_8256

Etuliite antaa verbin kuvaamalle toiminnolle lisämerkityksen

Verbi заработать ansaita on muodostettu verbistä работать tehdä työtä lisäämällä за-etuliite. Esimerkiksi я работал, но за+работал мало (tein työtä mutta ansaitsin vähän). Uuden merkityksen lisäksi за-etuliite  ilmaisee, että kyseessä on verbin perfektiivinen aspekti.

Verbit об+работать  työstää, käsitellä, пере+работать jalostaa, раз+работать kehittää on muodostettu eri etuliitteiden avulla samasta tutusta kantaosasta раб-отать  (työ раб-ота vert. раб orja tai saksan arbeit) .

Miten näistä uusista verbeistä voidaan saada imperfektiivisen aspektin verbejä kuvamaan toistuvia tilanteita tai prosesseja?

Silloin kantaosaan заработать liitetään sanan sisään liite -ыва- ja näin saadaan imperfektiivisen aspektin verbi за+рабат-ыва-ть, joka kuvaa toistuvaa tilannetta: Я  работал и каждый месяц зарабатывал много (Tein työtä ja joka kuukausi ansaitsin paljon).

Näin verbeistä заработать ja зарабатывать saadaan ns. aspektipari, jossa verbien merkitykset eroavat toisistaan vain aspektin suhteen.

Stroim-doma-iz-penoboka-v-zimu

Kuten ehkä tiedät Venäjän historiassa moni hyvä asia on jäänyt keskeneräiseksi, vaikka yrityksiä on ollut monta. Näistä ilman lopputulosta olevista asioista puhuttaessa venäläiset käyttävät verbin imperfektiivistä aspektia: мы строили дом (rakensimme taloa).  Tätä aspektia on tapana käyttää myös kun puhutaan toistuvista yrityksistä: я звонил три раза (soitin kolme kertaa).

Sen sijaan tuloksellisesta toiminnasta puhuttaessa käytetään verbin perfektiivistä aspektia , joka muodostuu usein etuliitteen avulla: мы построили дом (rakensimme talon).

Opit sanat niiden asiayhteydessä

Sanan saaminen passiiviseen sanavarastoon onnistuu jo riittävän toiston avulla. Sen sijaan sanan aktiiviseen varastoon saanti vaatii sen käyttöä erilaisissa puhetilanteissa.

ДАТЬ 

Antaa pois vai Дать – или myydä про+дать?

Pettää vai myydä? – Пре+дать или про+дать?

ПИТЬ

Juoda пить ruokkia пита́ть

Lasta pitää ruokkia Ребёнка надо питать и kasvattaa вос+питать

Lyödä Бить или rakastaa лю+бить?

БЫТЬ

Ollako vai Быть – или unohtaako за+быть?

Milloin pitää olla asemalla? – Когда надо быть на станции?

Juna pitää saapua pian – Поезд должен скоро при+быть

Miten voit unohtaa tämän? – Как ты мог это за+быть?

ЖИТЬ

Vanhemmat Родители asuivat про+жили в Ленинграде koko elämänsä всю жизнь. He kestivät sodan  Они пере+жили войну и selvisivät siitä вы+жили. Rikkauksia heille ei kertynyt Богатства они не на+жили, но mutta elivät pidempään kuin kaikki ystävänsä всех друзей они пере+жили.

ИДТИ

Minä kierrän Я обо+йду Москву – selviydyn ilman opasta я обойдусь без гида.

БРАТЬ

Ymmärrätkö teknikan päälle Ты раз+бираешься в технике? Sitten pura moottori Тогда раз+бери мотор!

УМЕТЬ

Joku osaa Кто-то умеет, kun taas toinen omistaa а кто-то – имеет. Mutta katsotaan kumpi pystyy parempaan Но посмотрим, кто больше с+умеет!

Kuuntele äänite! 

Venäläinen pöytäkeskustelu on täynnä vitsejä ja huumori kelpaa mustanakin.

Mikä suomalainen kasku saisi porukan nauramaan?