Dialogin vastaanotto

Perinteinen suggestopedisen tekstin ”syöttötapa”

Puhdasoppisessa suggestopediassa tekstit ovat pitkiä dialogeja ja ne käännetään opiskelijan omalle äidinkielelle. Venäjäkielinen teksti ja sen käännös ovat sivulla rinnakkain.

Minä seison luokan edessä ja luen venäjän tekstin ääneen eri painotuksin taustamusiikilla ja ilman, kun taas opiskelijat seuraavat tekstiä ja sen käännöstä  omasta paperista ja tekevät siihen merkintöjä.

Harjoitusten jälkeen opiskelijoiden on kerrattava opiskeltu teksti kotona. Pitkähkön tekstin lukeminen kotona on osoittautui usein vaikeaksi, koska uudet sanat eivät muistu mieleen.

Dialogin seuraaminen on hyvin haastellinen tehtävä

suggestopedia

Opiskelijan huomio jakautuu sen välillä mitä hän kuulee ja mitä hän näkee.

Suomeen verrattuna venäjässä on enemmän päätteitä ja prepositioita.

Samalla sanojen rakenne ja sanajärjestys ovat erilaisia intonaatiosta ja painosta puhumattakaan.

Tästä johtuen suomalaisesta käännöslauseesta ei aina saa selvää miten merkitys on oikeastaan syntynyt sen venäjänkielisessä vastineessa. Oivallus puuttuu.

Kaksikielinen dialogi on uusi tapa ”syöttää” ja vastaanottaa tekstiä

Opiskelijat kuuntelevat tekstiä kahdella kielellä. Syöttölause on suomeksi ja repliikki on venäjäksi. Molemmat lauseet toimivat toistensa peilikuvina, joten opiskelijat ymmärtävät kaiken kuullun perusteella, ilman tekstiä. Kielten ääntämisen ja sävelkulun erot tulevat esiin heti.

Opiskelijat saavat sitä kaivattua kuunteluharjoitusta, jonka voi heti perään tarkistaa dialogin tekstistä.

Näin ihmisen kyky yhdistää nämä kaksi kielen puolta, ääni ja merkitys, systemaattisesti toisiinsa saa jatkuvasti harjoittelua aina yhä mutkikkaammiksi käyvissä ilmaisuissa.

Kaksikielinen dialogi tekee kielten vertailun helpoksi

Suomen- ja venäjänkieliset lauseet toimivat toistensa peilikuvina, joten on helpompi ymmärtää mitä on sanottu ja miten lauseen merkitys on syntynyt.

Opit sanojen äänne- ja kirjoitusasun kerralla oikein

18.2.2011 fiskars in garden ring

Kaksikieliset dialogit yhtenäistävät opiskelijoiden lähtötasoa, tarjoavat runsaasti puheaiheita ja näin tehostavat ryhmäharjoittelua.

Kaksikielisen menetelmän miellyttävyys edistää oppiaineen muistiin painumista ja tukee opiskelijoiden motivaatiota koko kurssin aikana.

Sopii itsenäiseen opiskeluun

Kuuntelet tallenteita, luet dialogien tekstejä ja sovellat siinä olevaa kielenaineksia tehtävissäsi. Kertauksen avulla sanat painuvat mieleen aina vain nopeammin.

Kuuntele dialogi:

Tie sydämeen käy vatsan kautta. Siksi venäläinen emäntä osaa tehdä siitä, mitä löytyy jääkaapista,  herkkuja moneen makuun!

Kuuntele dialogi: 

Tarinassa suomalaiset vieraat ovat saapuneet venäläiseen tehtaaseen. Kuuntele tarina ja mieti sille jatkoa. Oliko muuten helppoa seurata venäläisten puhetta?

Kuuntele dialogi: 

…Pääset puhumaan tehtaan johtajalle puhelimitse. Miten esittelet itsesi?