Ääntäminen

Что он ест? – То, что есть!

IMG_6035

Onko hän syömässä? – Он уже ест.

Onko meillä mitään syötävää? – У нас есть что есть!

Jos et liudenna, sinua todennäköisesti ymmärretään väärin

Venäläiselle ero liudentuneen ja liudentumattoman konsonantin välillä on yhtä tärkeä kuin suomalaiselle ero yhden konsonantin ja kaksoiskonsonantin välillä, esim. mato – matto.

Tekstissä konsonanttia seuraavasta vokaalista saat vihjeen siitä, ääntyykö se kovana vai pehmeänä. Mutta kun kuuntelet puhetta, voit luottaa vain korvaasi.

Tekstin ja puheen välillä on sama ero kuin nuottien ja musiikin välillä

Nuottien tuntemus ei riitä soittoon ja samoja nuotteja voi soittaa hyvin eri tavoin. Sama pätee suullisen  kielitaidon opiskelussa.On helppoa lukea tekstiä mutta on vaikea ymmärtää sitä puhuttuna. Sama pätee myös toisinpäin: kieliopillisesti oikeata lausetta ei ymmärretä ääntämisvirheiden johtuen.

Konsonantit voivat ääntyä liudentuneina (pehmeinä) tai liudentumattomina (kovina)

Kun sanan lopussa oleva konsonantti on liudentunut, tämä osoitetaan pehmennysmerkillä ь, esimerkiksi 7 = семь.

Liudentunut т-konsonantti  infinitiivimuodon lopussa, esim. Надо делать дело! (Pitää hoitaa asia!) lausutaan liudentumattomana refleksiivisen  тся -päätteen edessä:

Когда работа будет делаться? – Она уже делается (asia hoidetaan).

Opi ääntämään oikein kaksikielisiä dialogeja kuuntelemalla

Vertaile sitä mitä kuulet siihen mitä näet dialogin teikstissä ja toista venäjänkielisiä repliikkeja ääneen. Tämän harjoittelun jälkeen osaat lukea tekstiä niin, että myös muut ymmärtävät puheesi.

Konsonantin liudennuksella on keskeinen rooli viestisi perille saamisessa

Venäläiset ovat oppineet liudentamaan puheessa konsonantteja jo kauan ennen kuin ovat oppineet ne kirjoittamaan. He eivät ymmärrä että suomalaisille liudentaminen voi olla vaikea.  ( http://r.jyu.fi/8Gp)

Konsonantin pehmeyden, ts. liudennuksen näet sitä seuraavasta vokaalista

Venäjässä liudennus tapahtuu vokaalien е, и, ё, ю, я edellä.

Yhdistelmä konsonantti + я tai ю tai и tai е tai ё (Таня любит Лёню) tarkoittaa, että konsonantti äännetään liudentuneena, kun taas yhdistelmä konsonantti + a tai y tai ы tai o (Вова слышит Сашу) tarkoittaa, että konsonantti äännetään kovana eli liudentumattomana.

Uudehkoissa lainasanoissa konsonantit voivat kuulostaa vielä liudentumattomilta, etenkin e:n edellä, esimerkiksi sanassa принтер, kun taas jossain toisessa sanassa, kuten пионер tai сервер, konsonantit ovat jo liudentuneina.

Osaatko jo ääntä Repin-sukunimessä molemmat konsonantit liudentuneina?

rus_reself2_28

Kuuntele äänite! 

Öisin ihmiset nukkuvat tai juovat. Kävely lähiön öisillä kaduilla on seikkailu, joka vaatii hyviä hermoja ja tilannetajua. Jännitys kasvaa, kun pimeällä kadulla suomalainen porukka kohtaa humalapäisiä paikallisia vastaantulijoita. Venäläinen vieraanvaraisuus pääsee taas yllättämään. Kuuntele venäläisen opastusta miten ravintolaan pääsee… ja harjoittele juomalaulua!