Aspektien käyttö

Kuka rakensi talon? – Дом построил мой отец.

Постро́ить on perfektiivisen aspektin verbi, joka on muodostettu imperfektiivisen aspektin verbistä строить lisäämällä etuliite по-.

Suomessa samankaltaisia merkityseroja ilmaistaan mm. objektin, eli toiminnan kohdetta ilmaisevan sanan sijamuodon kautta. Jos kyse on loppuun suoritetusta toiminnasta, käytetään akkusatiivia:

Isä rakensi talon.

Jos kyse on keskeneräisestä toiminnasta, käytetään partitiivia. Vrt.

Isä oli rakentamassa taloa, kun sota syttyi.

Отец строил дом, когда вспыхнула война.

Imperfektiivistä aspektia venäjässä käytetään myös silloin kun kysymys on toistuvasta tilanteesta. Silloin verbin kantaosaan liitetään loppuliite –ива/-ыва.

Jokaisen tulipalon jälkeen hän rakensi talon uudestaan.

После каждого пожара он перестра́ивал дом заново?

Katsotaan muutama esimerkki.

Perfektiivisen aspektin verbinä зарабо́тать viittaa yhteen tilanteeseen.

Paljonko ansaitsit viime vuonna? –В прошлом году я зарабо́тал мало.

Tässä lauseessa toimintaa nähdään kertaluonteisena ja loppuun suoritettuna. Vrt.

Voiko joka vuosi ansaita aina  vain enemmän? – Да, я с каждым годом зараба́тываю всё больше и больше.

Tässä lauseessa kuvataan toistuvaa tilannetta.

Nämä verbit зарабо́тать ja зараба́тывать muodostavat ns. aspektiparin. Aspektiparin muodostamiseksi verbin kantasanaan liitetään – ива–loppuliite.

Milloin sopimus allekirjoitetaan? – Договор подпи́шем завтра.

Sopimuksen tulemme allekirjoittamaan aikaisintaan ensi viikolla. – Договор будем подпи́сывать не раньше следующей недели.

Venäjässä imperfektiivisellä aspektilla voidaan ilmaista mm. sitä, että jotain voi tapahtua jos on tapahtuakseen.

Oletteko jo sopineet asiasta? – Да, мы уже договори́лись.

Kun taas me olemme tästä vasta sopimassa. – Вы об пока только  догова́риваетесь?!

Venäläiset ilmaisevat epävarmuuttaan toiminaan loppuun viemisestä juuri imperfektiivisiä verbejä käyttämällä.

Kuten huomasit, ива-liitteen kanssa verbi on pidempi. Myös sanapaino saattaa siirtyä toiselle tavulle.

Ohjelmasta pitää sopia. – Программу надо согласова́ть, но…

Mutta ensin allekirjoitamme sopimuksen. – Хорошо, сначала подпишем договор.

Vasta sen jälkeen alamme sopia ohjelmasta. – И только после того начнём согласо́вывать программу?

Sanapainon siirron johdosta verbi kuulostaa erilaiselta kuin sen tuttu infinitiivimuoto, joten on harjoiteltava verbin molempien aspektimuotojen ääntämistä.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Puhekielessä molemmat ovat kovassa käytössä ja dialogien myötä totut niiden käyttöön.