Jyvät akanoista!

Mikä erottaa nämä verbit:
istuttaa cа-жать,
juosta бе-жать,
synnyttää ро-жать,
maata ле-жать

seuraavista verbeistä:
painaa на-жать,
puristaa вы-жать,
avata suu väkisin раз-жать зубы?

Arvasit oikein: toisessa ryhmässä ovat eri etuliitteillä varustetut ”жать”-verbin johdannaiset, kun taas ensimäisessä ryhmässä ovat verbit, jotka eivät liity toisiinsa. Жать tarkoitti alunperin viljan korjuuta sirpillä = жатва хлеба

Kun on hyvä päivä – когда хороший день,
рitää istuttaa puutarha – надо сажать сад –
еikä maata sängyssä – а не лежать в кровати!

Missä viivyt? – где ты? Pitää juosta! – надо бежать!
Ensin haluan puristaa mehun! – сначала я хочу выжать сок!