Цыпленок на Пасху

Kuori кора >

Kuoria tukki о+шкур-ить бревно
Nahka шкура

Kuorruttaa kakku об+сыпать торт
Sirotella сыпать

Tipu kuoriutuu munasta Pääsiäisenä
Цыпленок вы+луп-ит-ся из яйца на Пасху

Mitä töllötät minua? – что ты вы+луп-ился на меня?

Maali hilseilee pois – краска совсем облупилась…