Tieto lisää tuskaa – меньше знаешь, крепче спишь!

Ihminen kaipaa varmuutta –

человеку нужна уверенность –

eikä ymmärrystä – или понимание?